Uslovi korišćenja

Portal InfoPress.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, blog. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal InfoPress.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala InfoPress.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala InfoPress.rs, bez obaveze prethodne najave. Pregledanje sadržaja i pretraživanje portala su besplatne usluge, dok portal InfoPress.rs objavljivanje linkova ka drugim sajtovima (više u sekciji Linkovi ka drugim sajtovima), može naplaćivati.

Upravljanje i zaštita ličnih podataka

Portal InfoPress.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg portala. Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Detaljno se o načinu prikupljanja, obrade i upravljanja podacima na portalu InfoPress.rs možete upoznati pregledom naših Politika privatnosti, na linku:

O Komentarima čitalaca

Komentarisanje vesti je omogućeno na portal InfoPress.rs. Ovim uslovima korišćenja propisana su pravila objavljivanja I upravljanja komentarima. Prilikom ostavljanja komentara svaki korisnik portala InfoPress.rs je u obavezi da se pridržava sledećih pravila:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1. povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica
2. povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti
3. je prevaran, obmanjujući, neistinit
4. je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
5. je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički
6. promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe
7. je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu
8. Promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Takođe, 

1. Strogo je zabranjeno objavljivanje ličnih zapisa: zapisa lika I glasa, lične dokumentacije, poput lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice ili službene dokumentacije, bez prethodnog pristanka onog lica kom ti podaci pripadaju.
2. Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom InfoPress.
3. Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi "netražene" mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Portal InfoPress.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju ili korisničkom nalogu, po utvrđenju prekršaja ovih uslova korišćenja.

Redakcija Portala zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. Redakcija InfoPress.rs portala nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje.

Linkovi ka drugim web sajtovima

Infopress.rs portal može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, postavljene u ime I za račun oglašivača. Oglašivačem se smatra lice koje je zasnovalo poslovni odnos sa nama u smislu promovisanja svog sadržaja, kroz objavu banera ili PR tekstova. U tom smislu, odredišne stranice oglašivača kojima vode linkovi sa našeg portala, posmatraju se kao stranice trećih lica. Linkovi se na portal mogu pojavljivati u vidu veza u tekstu (deo teksta linkovan ka drugom sajtu) ili grafičkog sadržaja (baneri). Naš portal nema nadzor ka sadržaju sajtova trećih lica, te se u potpunosti odričemo odgovornosti vezane za sadržaj na stranicama trećih lica kojima ovi linkovi mogu voditi, kao I za potencijalnu štetu koju poseta tim stranicama može izazvati.

VRATITE SE NA POČETAK STRANE

Impresum  •  Marketing  •  Kontakt informacije  •  Uslovi korišćenja  •  Politika privatnosti  •  Deklaracija o kolačićima  •  Pristup podacima 

2024 © Info Press - Sva prava zadržana. Web design by Real Media Factory

Uslovi korišćenja

Portal InfoPress.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, blog. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal InfoPress.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala InfoPress.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala InfoPress.rs, bez obaveze prethodne najave. Pregledanje sadržaja i pretraživanje portala su besplatne usluge, dok portal InfoPress.rs objavljivanje linkova ka drugim sajtovima (više u sekciji Linkovi ka drugim sajtovima), može naplaćivati.

Upravljanje i zaštita ličnih podataka

Portal InfoPress.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg portala. Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Detaljno se o načinu prikupljanja, obrade i upravljanja podacima na portalu InfoPress.rs možete upoznati pregledom naših Politika privatnosti, na linku:

O Komentarima čitalaca

Komentarisanje vesti je omogućeno na portal InfoPress.rs. Ovim uslovima korišćenja propisana su pravila objavljivanja I upravljanja komentarima. Prilikom ostavljanja komentara svaki korisnik portala InfoPress.rs je u obavezi da se pridržava sledećih pravila:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1. povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica
2. povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti
3. je prevaran, obmanjujući, neistinit
4. je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
5. je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički
6. promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe
7. je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu
8. Promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Takođe,

1. Strogo je zabranjeno objavljivanje ličnih zapisa: zapisa lika I glasa, lične dokumentacije, poput lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice ili službene dokumentacije, bez prethodnog pristanka onog lica kom ti podaci pripadaju.
2. Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom InfoPress.
3. Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi "netražene" mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Portal InfoPress.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju ili korisničkom nalogu, po utvrđenju prekršaja ovih uslova korišćenja.

Redakcija Portala zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. Redakcija InfoPress.rs portala nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje.

Linkovi ka drugim web sajtovima

Infopress.rs portal može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, postavljene u ime I za račun oglašivača. Oglašivačem se smatra lice koje je zasnovalo poslovni odnos sa nama u smislu promovisanja svog sadržaja, kroz objavu banera ili PR tekstova. U tom smislu, odredišne stranice oglašivača kojima vode linkovi sa našeg portala, posmatraju se kao stranice trećih lica. Linkovi se na portal mogu pojavljivati u vidu veza u tekstu (deo teksta linkovan ka drugom sajtu) ili grafičkog sadržaja (baneri). Naš portal nema nadzor ka sadržaju sajtova trećih lica, te se u potpunosti odričemo odgovornosti vezane za sadržaj na stranicama trećih lica kojima ovi linkovi mogu voditi, kao I za potencijalnu štetu koju poseta tim stranicama može izazvati.

Zapratite nas na fejsbuku

redakcija@infopress.rs

Marketing@infopress.rs

VRATITE SE NA POČETAK STRANE
angle-double-up