Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji informativni portal InfoPress.rs koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.infopress.rs (u daljem tekstu ’’Web sajt’’ ili ‘’Sajt’’).

Koje informacije prikupljamo

Lične informacije

Informativni portal InfoPress, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine:

- Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.
- Prilikom ostavljanja komentara.

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime i email adresa, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač i podešavanja privatnosti na našem sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Informacije ne-ličnog porekla

Informativni portal InfoPress, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.

Svrha prikupljanja podataka

Portal InfoPress.rs dozvoljava komentarisanje na svom sajtu. Lični podaci koje prikupljamo su nam potrebni radi korespodencije, poboljšanja opšteg iskustva u korišćenju portala. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u dole pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

Ostvarivanje kontakta i komunikacija

Lični podaci se prikupljaju u svrhu ostvarivanja kontakta I pružanja podrške u upotrebi portala, ukoliko je to neophodno.

Personalizacija iskustava

Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našem Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima (stranice za potvrdu prijema komentara, npr.), funkcionalnosti sajta i poruke.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Informativni portal InfoPress, pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, Informativni portal InfoPress, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Email klijent

Vaši lični podaci se mogu naći u okviru našeg email klijenta, radi odgovaranja na upite i efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime, email adresa. Email klijent vaše podatke razmenjuje i komunikaciju vrši putem visoko-bezbednog servera, PCI-E compliant nivoa kompatabilnosti, u kombinaciji sa SSL zaštitom sa 256-bitnom enkripcijom prilikom prenosa podataka.

Facebook i Instagram društvene mreže

Vaši lični podaci se mogu naći u okviru naših naloga na društvenim mrežama, ukoliko rešite da ih podelite sa nama kroz razmenu poruka, komentara ili popunjavanjem formi za generisanje kontakata (Lead Generation forms). Molimo vas da deljenje ličnih podataka kroz komentare na ovim društvenim mrežama najstrože izbegavate.

Google analitika i Google AdWords

Ovi servisi mogu prikupiti vašu IP adresu. IP adresa se može čuvati na ovim serivisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.

Pristup osoblja podacima

Ove servise mogu koristiti zaposleni u preduzeću Konzum Lav d.o.o., kao i agencija koja se bavi održavanjem stranice, a samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gorenavedene svrhe.

Informativni portal InfoPress Vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi.

Upotreba kolačića na Web sajtu

Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom). Više informacija o kolačićima koje koristi naš Web sajt, možete pronaći na stranici Deklaracija o kolačićima.

Informisanje u slučaju curenja podataka

U slučaju curenja podataka, Informativni portal InfoPress, obavestiće u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

- Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
- Da zatraži svoje lične podatke na uvid
- Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
- Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti

Informativni portal InfoPress, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Informativni portal InfoPress može zatražiti od Korisnika sajta da ponovo pregledaju i daju pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenim politikama privatnosti. U svakom trenutku, Korisnici Web sajta imaju parvo da nastave da anonimno pretražuju Web sajt. Korisnici sajta su dužni da stranicu sa Politikama privatnosti samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici sajta koji prihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti ovog sajta u njihovom punom obimu. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da korišćenje našeg sajta nastavite u anonimnom modu.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:

Pismeni kontakt

Preduzeće Konzum Lav D.O.O (naglasiti za Informativni portal InfoPress.rs)
Omladinska bb, 31000 Užice, Republika Srbija

Kontakt email-om: redakcija@infopress.rs

Kontakt telefonom: +381 032 515 00 40

Odgovorna osoba: Slađana Turović

VRATITE SE NA POČETAK STRANE

Impresum  •  Marketing  •  Kontakt informacije  •  Uslovi korišćenja  •  Politika privatnosti  •  Deklaracija o kolačićima  •  Pristup podacima 

2024 © Info Press - Sva prava zadržana. Web design by Real Media Factory

Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji informativni portal InfoPress.rs koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.infopress.rs (u daljem tekstu ’’Web sajt’’ ili ‘’Sajt’’).

Koje informacije prikupljamo

Lične informacije

Informativni portal InfoPress, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine:

- Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.
- Prilikom ostavljanja komentara.

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime i email adresa, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač i podešavanja privatnosti na našem sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Informacije ne-ličnog porekla

Informativni portal InfoPress, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.

Svrha prikupljanja podataka

Portal InfoPress.rs dozvoljava komentarisanje na svom sajtu. Lični podaci koje prikupljamo su nam potrebni radi korespodencije, poboljšanja opšteg iskustva u korišćenju portala. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u dole pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

Ostvarivanje kontakta i komunikacija

Lični podaci se prikupljaju u svrhu ostvarivanja kontakta I pružanja podrške u upotrebi portala, ukoliko je to neophodno.

Personalizacija iskustava

Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našem Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima (stranice za potvrdu prijema komentara, npr.), funkcionalnosti sajta i poruke.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Informativni portal InfoPress, pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, Informativni portal InfoPress, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Email klijent

Vaši lični podaci se mogu naći u okviru našeg email klijenta, radi odgovaranja na upite i efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime, email adresa. Email klijent vaše podatke razmenjuje i komunikaciju vrši putem visoko-bezbednog servera, PCI-E compliant nivoa kompatabilnosti, u kombinaciji sa SSL zaštitom sa 256-bitnom enkripcijom prilikom prenosa podataka.

Facebook i Instagram društvene mreže

Vaši lični podaci se mogu naći u okviru naših naloga na društvenim mrežama, ukoliko rešite da ih podelite sa nama kroz razmenu poruka, komentara ili popunjavanjem formi za generisanje kontakata (Lead Generation forms). Molimo vas da deljenje ličnih podataka kroz komentare na ovim društvenim mrežama najstrože izbegavate.

Google analitika i Google AdWords

Ovi servisi mogu prikupiti vašu IP adresu. IP adresa se može čuvati na ovim serivisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.

Pristup osoblja podacima

Ove servise mogu koristiti zaposleni u preduzeću Konzum Lav d.o.o., kao i agencija koja se bavi održavanjem stranice, a samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gorenavedene svrhe.

Informativni portal InfoPress Vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi.

Upotreba kolačića na Web sajtu

Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom). Više informacija o kolačićima koje koristi naš Web sajt, možete pronaći na stranici Deklaracija o kolačićima.

Informisanje u slučaju curenja podataka

U slučaju curenja podataka, Informativni portal InfoPress, obavestiće u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

- Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
- Da zatraži svoje lične podatke na uvid
- Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
- Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti

Informativni portal InfoPress, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Informativni portal InfoPress može zatražiti od Korisnika sajta da ponovo pregledaju i daju pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenim politikama privatnosti. U svakom trenutku, Korisnici Web sajta imaju parvo da nastave da anonimno pretražuju Web sajt. Korisnici sajta su dužni da stranicu sa Politikama privatnosti samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici sajta koji prihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti ovog sajta u njihovom punom obimu. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da korišćenje našeg sajta nastavite u anonimnom modu.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:

Pismeni kontakt

Preduzeće Konzum Lav D.O.O (naglasiti za Informativni portal InfoPress.rs)
Omladinska bb, 31000 Užice, Republika Srbija

Kontakt email-om: redakcija@infopress.rs

Kontakt telefonom: +381 032 515 00 40

Odgovorna osoba: Slađana Turović

Zapratite nas na fejsbuku

redakcija@infopress.rs

Marketing@infopress.rs

VRATITE SE NA POČETAK STRANE
angle-double-up